Krönika | 6 Dec 2017

Maktstrukturer som syns går att påverka

SFF arbetar med frågan om ett arbetsliv fritt från alla typer av kränkningar. Jag vill verkligen råda alla våra medlemmar att ta sina känslor på allvar och inte vara tysta, säger verksamhetsledare Åsa Anesäter med anledning av #metoo.

Maktstrukturer som syns går att påverka

Som verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund (SFF) och som medmänniska välkomnar jag denna breda uppslutning i upprop och vittnesmål i #metoo-rörelsen, vittnesmål som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det är tungt att läsa alla berättelser om övergrepp och jag blir sorgsen över att jag inte blir mer förvånad över vad som berättas. Samtidigt är det befriande att se dessa maktstrukturer så tydligt framträda. För det är först när dessa system byggda på skeva normer och värderingar, blir synliggjorda som de går att ändra på.

SFF arbetar med frågan om ett arbetsliv för fotografer fritt från alla typer av kränkningar. Jag vill verkligen råda alla våra medlemmar att ta sina känslor på allvar och inte vara tysta. Vår styrelse jobbar just nu tillsammans med vårt kansli med att uppdatera vår handlingsplan gällande kränkningar i arbetslivet så att vi på bästa sätt ska kunna stödja medlemmar som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Och vi vill gärna att ni hör av er till oss om ni behöver råd.

/Åsa Anesäter, verksamhetsledare, SFF

Foto: Johan Bergmark

Flera olika branscher har skapat egna upprop för att protestera mot sexuella trakasserier och maktstrukturer som följd av #metoo. Nedan är de upprop som bild- och form branscherna går samman under och som vi uppmanat våra medlemmar att delta i:

#exponerad  fotografer/bildjournalister
#sistabriefen  pr-branschen
#konstnärligfrihet – konstscenen
#deadline – journalisterna
#NotSurprised – bild- och formkonst

Läs även:
Hanna Franzén startade #exponerad
https://sfoto.se/f/nyheter/hanna-franzen-har-startat-gruppen-exponerad

Konstscenens upprop #konstnärligfrihet
https://sfoto.se/f/nyheter/konstscenens-upprop-konstnarligfrihet