Kurser | 3 mars - 14 april, 2020 | Svenska Fotografers Förbund, Hornsgatan 103 på 10 tr

Fotobokcirkel med CFF & SFF

Fotobokcirkel med CFF & SFF i Stockholm. Cirkelledare är Svante Larsson, konstnär och fotograf och hålls tisdagarna tisdagar 3 mars, 24 mars och 14 april.

Fotobokcirkel med CFF & SFF

Foto på Svante Larsson: Pär Fredin.

Fotoboken är en viktig och starkt växande uttrycksform inom fotografi. I denna cirkel finns möjligheter att diskutera hur en läser fotoböcker, vad som fungerar för olika uttryck och hur en arbetar med text i en fotobok. I cirkeln diskuteras klassiker såsom Nan Goldins Ballad of sexual dependencyLars Tunbjörks Landet utom sig och Agneta Ekmans Tall-Maja. Till varje träff har de medverkande möjlighet att ta med sig egna favoritböcker att diskutera. Cirkeln leds av Svante Larsson konstnär och fotograf som under många år undervisat som lektor vid Konstfack.  

Kursledare: Svante Larsson
När: kl: 10:00­–12:00, tisdagar 3 mars, 24 mars och 14 april.
Var: SFF – Svenska Fotografers Förbund, Hornsgatan 103 på 10 tr. Hitta hit!
Kostnad: 400kr/person
Antal deltagare: max 10
Senast anmälan: 17 februari till info@centrumforfotografi.se

Cirkeln är öppen för medlemmar i Centrum för fotografi och Svenska Fotografers Förbund.

CFF stöds av Kulturrådet, Region stockholm och Kulturförvaltningen Stockholm stad.

Kalender