Kurser | 3 sept - 10 okt, 2018 | Centrum för fotografi, Stockholm

Kurs: Fotografisk projektutveckling

Process – Fotografisk projektutveckling. Höstterminen – 18.
Kursledare: Susanne Fessé, konstvetare och curator.

Målsättning med kursen är att ge inspiration, utveckling och insikt om den kreativa processen i ett fotografiskt arbete. I kursen ingår kritik i grupp med gästande konstnär/teoretiker/curator samt textarbeten, läsning av konstteoretiska texter med efterföljande analys/diskussion samt personlig återkoppling. Arbetet sker genom regelbundna träffar i grupp om max 10 personer under hösten 2018.

För att delta i Process – Fotografisk projektutveckling vill vi att du kommit en bit på vägen i tanken om ditt fotografiska projekt. Efter avslutat program kommer du i text och bild kunna presentera ett visningsklart material kring ett av dina arbeten. Materialet kan sedan användas vid t ex portfoliovisningar, ansökningar för projektfinansiering eller utbildningar.

Vi träffas vid 6 tillfällen 4 timmar / gång under hösten 2018, i huvudsak på måndagar kl.09.00-13.00, i CFF:s lokaler på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm. 

Kursstart: måndag den 3 september med avslut måndag 10 december.
Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, curator, konsthistoriker.
Antal deltagare:
max 10 deltagare/termin
Anmälan:
senast 15 juni till susanne@centrumforfotografi.se först till kvarn gäller.
(uppge firmanamn och faktureringsadress vid anmälan)
Betalning:
Faktura skickas vid antagning som meddelas senast 1 juli. Anmälan är bindande.
Avgift:
4 900 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF. I kursavgiften ingår en av böckerna vi använder oss av under kursens gång. (6 200 kr ex. moms för icke medlemmar).

Litterarurlista
Litteraturen är tänkt som fördjupning och ej obligatorisk men rekommenderas att se över. 

  • How to Write About Contemporary Art, Gilda Williams.
  • Seven Days in the Art World, Sarah Thornton.
  • Kosten och konstbegreppet – Skriftserien Kairos Nr 1
  • The Photography Reader, Liz Wells
  • Mellan verkligheter: fotografi i Sverige 1970-2000, Niclas Östlind
  • Photography: A Cultural History, 4th Edition.

Specifikt schema kommer per e-post innan hösten.

Kalender