Kurser | 15 aug, 2018

Kurs: Individuell feedback under ett år på distans

Process – Individuell feedback under ett år på distans. NY!

Kursledare: Susanne Fessé, konstvetare och curator.

Målsättning med individuell feedback är att ge inspiration, utveckling och insikt om den kreativa processen i ditt fotografiska arbete. Du kommer under ett års tid på distans ges enskild feedback av Susanne Fessé i form av textbearbetning, bildurval och utmanande fotografiska övningsuppgifter i relation till pågående fotografiskt projekt.

Mellan augusti 2018 – juni 2019 sker 7 feedbackmöten (1–1.5 timme/tillfälle) via Skype eller telefon. Valfritt kan två att av tillfällena förläggas i Stockholm i form av fysiska möten i CFF – Centrum för fotografis galleri. Tiden mellan feedbackmöten används till vidareutveckling av projektet.

För att delta i individuell feedback vill vi att du kommit en bit på vägen i tanken om ditt fotografiska projekt. Efter avslutat år kommer du i text och bild kunna presentera ett visningsklart material kring ett av dina arbeten. Materialet kan sedan användas vid t ex portfoliovisningar, ansökningar för projektfinansiering eller utbildningar.

Efter avslutat år kommer du kunna redovisa ditt projekt under en kväll i juni 2019 på CFF:s galleri i Stockholm.

Start: 15 augusti 2018
Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, curator, konsthistoriker.
Antal deltagare:
Individuell feedback, max 4 deltagare/år.
Ansökan:
senast 15 juni till susanne@centrumforfotografi.se
Ansök med kortfattad motivering och eventuell idé på projekt du vill arbeta med under året. Senast den 1 juli utgår svar om plats erhållits.
Betalning: Faktura skickas vid antagning som meddelas senast 1 juli. Anmälan är bindande.
Avgift: 9 700 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF. (13 200 kr ex. moms för icke medlemmar).

 

Kalender