Kurser | 25 jan, 2020

Individuell handledning på distans med Susanne Fessé

Individuell handledning på distans med Susanne Fessé, curator och skribent, under ett år med start 25 januari, i samarbete med CFF.

Individuell handledning på distans med Susanne Fessé

Foto: CFF

Handledning genomförs på distans under ett år av Susanne Fessé, konsthistoriker, curator, mellan våren 2020 – vintern 2020 

Målsättningen med handledning är att ge inspiration, utveckling och insikt i en fotografisk/filmisk process. Deltagare kommer under ett års tid ges enskilda samtal via Skype eller telefon under dagtid och då få möjlighet till konkreta råd om textbearbetning, konstnärligt ställningstagande, CV, idé/koncept och bildurval i relation till önskemål och deltagares målsättning/utbildningsnivå.

Mellan januari 2020 – november 2020 sker 6 feedbackmöten dagtid (ca 60 min/tillfälle) via Skype eller telefon. Tiden mellan möten används för vidareutveckling av deltagarens projekt. Inför varje möte skickas material via mejl för god handledning. Max 3 personer/år antas att delta i kursen vilket ger en unik möjlighet för respektive fotograf/konstnär till personlig kontakt och utveckling.

För att delta bör en ha kommit en bit på vägen i tanken av projektet. Efter avslutat år är målet ett visningsklart material kring ett arbete. Materialet kan sedan användas vid portfoliovisningar, utställning, ansökningar för projektfinansiering eller utbildningar. En möjlighet kommer finnas att visa arbetet under en kväll i CFF:s galleri i december 2020.

Start: 25 januari 2020.

Antal deltagare: Max 3 platser/år.

Ansökan: senast 12 januari till info@susannefessse.se

Ansök med kortfattad projektidé och motivera varför individuell handledning passar dig. Antagning bedöms efter genomförbarhet/relevans och möjlighet till god handledning. Ansökan kan komma att bestå av ett samtal/intervju. Senast den 18 januari utgår svar om plats erhållits.

Betalning: Faktura skickas vid antagning och är då bindande att betala.

Avgift: 9 700 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF. 12 000 kr ex. moms för icke medlemmar.

Tidigare deltagare beskriver handledning:

”Handledning med Susanne Fessé har varit fantastiskt givande och utvecklande. Jag känner att jag har bottnar bättre i mitt konstnärskap och har lättare att sortera i mina tankar efter kursen.”

– Jesper Molin, fotograf/konstnär, deltagare under 2019.

”Kursen har under ett år hjälpt mig att strukturera, fördjupa och lyfta mitt projekt. Handledningen med Susanne Fessé har varit återkommande nedslag i den kreativa processen som med inspiration och reflektion hjälpt mig att fokusera och komma framåt”

– Caroline Jensen, fotograf, deltagare under 2019.

Ett samarbete mellan CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska Fotografers Förbund. CFF stöds av Kulturrådet, Region Stockholm och Kulturförvaltningen Stockholm stad.

Kalender