Kurser | 12 febr - 16 april, 2018 | Centrum för fotografi, Stockholm

Process – Fotografisk projektutveckling

Utbildningen genomförs under 6 tillfällen i samverkan med CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska Fotografers Förbund.

Process  – Fotografisk projektutveckling Foto: Susanne Fessé

Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, curator, konsthistoriker.

Målsättning med programmet är att ge inspiration, utveckling och insikt om den kreativa processen i ett fotografiskt arbete. I kursen ingår kritik i grupp med gästande konstnär/teoretiker/curator samt textarbeten, läsning av konstteoretiska texter med efterföljande analys/diskussion samt personlig återkoppling. Arbetet sker genom regelbundna träffar i en mindre grupp om max 6 personer under våren 2018.

För att delta i CFF Process vill vi att du kommit en bit på vägen i tanken om ditt fotografiska projekt. Efter avslutat program kommer du i text och bild kunna presentera ett visningsklart material kring ett av dina arbeten. Materialet kan sedan användas vid t ex portfoliovisningar, ansökningar för projektfinansiering eller utbildningar.

Vi träffas vid 6 tillfällen under våren 2018, i huvudsak på måndagar, i CFF:s lokaler på Tjärhovsgatan 44 i Stockholm men även vid ateljébesök hos inbjuden konstnärer/teoretiker. Kursstart: den 12/2 klockan 10.30 på CFF.
Antal deltagare: max 6 deltagare/termin
Anmälan: Från 1 december till 14 december till info@susannefesse.se
(uppge firmanamn och faktureringsadress vid anmälan)
Betalning: Faktura skickas vid antagning. Anmälan är bindande.
Avgift: 4 900 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF

Anmälan: Från 1 december till 14 december till info@susannefesse.se

Kalender