Kurser | 19 febr - 27 mars, 2018 | Centrum för fotografi, Stockholm

Process – Utställningsproduktion för fotografer

Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, curator, konsthistoriker.

Utbildningen genomförs under 4 tillfällen i samverkan med CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska fotografers förbund.

Kursen vänder sig till fotografer med ett färdigt projekt i text och bildurval som vill eller kommer att ställa ut sina arbeten. Deltagare ges en metodisk genomgång av utställningar; tematik, teknik, rumslighet/placering, montering, bildkvalité samt transport, försäkringar, avtal, pris och upplaga. Skillnader mellan separat- och grupputställning samt genomgång av finansiering och samarbeten för större projekt samt undersökande av deltagarnas förutsättningar för reella utställningsplatser.

Observera den parallellt pågående utbildningen Process – Projektutveckling för fotografer som fokuserar på individuell feedback kring text och bildproduktion inför en utställning, bokproduktion, ansökan eller portfolioreview. Vi rekommenderar dig som inte har färdigt material i text och bild att först gå den kursen.

Antal deltagare: max 12 deltagare/termin. Pris: 2800 kr + moms för medlemmar i CFF och SFF

Anmälan: Från 1 december till 14 december till info@susannefesse.se
Betalning: Faktura skickas vid antagning. Anmälan är bindande.

Kalender