Kurser | 23 - 25 sept, 2019 | Centrum för Fotografi, Stockholm

Processkurs- Renodla din idé, text och bildurval.

Workshop med Susanne Fessé, skribent, kurator. Kursen är ett samarbete mellan SFF och CFF.

Process – Struktur och känsla: Renodla din idé, text och bildurval.
Workshop med Susanne Fessé, skribent, kurator. 

Målsättning med den här 2,5 dagars workshopen är att i en mindre grupp på högst 8 personer ge en intensiv start eller färdigställande på ett fotografiskt eller filmbaserat projekt. Workshopen kan, genom eget arbete och observation av gruppmedlemmars progress, ge inspiration, utveckling och insikt till den egna processen. I workshopen ingår kritik i grupp med efterföljande analys, diskussion och arbetspass.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna presentera sin idé i bild, text och tal. Den projekttext och det bildurval vi arbetar med skall kunna fungera som underlag för kommande ansökningar för utställningar, stipendier, portfoliovisningar och utbildningar.

Kursdatum: mån 23, tis 24 och ons 25 september.

Adress: galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här

 

Kalender