Kurser | 20 - 22 april, 2020 | Galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm

Workshop - Renodla din idé, text och bildurval

Workshop med Susanne Fessé i samarbete med CFF 20-22 april.

Workshop - Renodla din idé, text och bildurval

Foto: CFF

Målsättning med den här 2,5 dagars workshopen är att i en mindre grupp på högst 8 personer ge en intensiv start på, eller färdigställande av ett fotografiskt eller filmbaserat projekt. Workshopen kan, genom eget arbete och observation av gruppmedlemmars progress, ge inspiration, utveckling och insikt till den egna processen. I workshopen ingår kritik i grupp med efterföljande analys, diskussion och arbetspass.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna presentera sin idé i bild, text och tal. Den projekttext och det bildurval vi arbetar med skall kunna fungera som underlag för kommande ansökningar för utställningar, stipendier, portfoliovisningar och utbildningar.

Varje dag inleds med konstruktiv gruppkritik av alla deltagares individuella projekt, passet pågår mellan klockan 9.00 -12.00 Under eftermiddagen mellan klockan 13.30-17.00 arbetar alla individuellt med för dagen ställd uppgift. Susanne Fessé, curator och skribent finns då som stöd och hjälp i den kreativa processen. Efterföljande dag redovisas uppgift på förmiddagen och ny kritik ges, vilket deltagarna arbetar med under eftermiddagen. Syftet med metoden är att genom en kort avgränsad period med tydlig deadline och stöd från kursledare få deltagare att komma till skott och producerar det material som krävs för att framställa ett visningsmaterial kring ett projekt.

För att delta i workshopen vill vi att du har ett fotografiskt eller filmbaserat material som vi kan arbeta med och en grundläggande tanke om hur det kan presenteras i text. Materialet kan vara i skissformat eller som färdiga fotografiska verk. Deltagande vid workshop ställer hög individuell produktion under 2,5 dagar.

Dag 1
9.00-12.00:
Deltagare presenterar sitt projekt i grupp med efterföljande feedback från Susanne Fessé.
12.00-13.30: Lunch

13.30-17.00: Deltagare arbetar individuellt med textbaserad projektbeskrivning med stöd av varandra och Susanne Fessé.

Dag 2
9.00-12.00: Deltagare redovisar sin textbaserade projektskrivning i grupp med efterföljande feedback från Susanne Fessé.

12.00-13.30: Lunch

13.30-17.00: Deltagare arbetar individuellt med bildurval utefter sin projektbeskrivning med stöd av varandra och Susanne Fessé.

Dag 3

9.00-12.00: Deltagare redovisar bildurval utefter sin projektbeskrivning i grupp med efterföljande feedback från Susanne Fessé

12.00-13.30: Avslut med gemensam frivillig lunch på närliggande restaurang.

Kursansvarig: Susanne Fessé, curator och skribent
Plats: Galleri CFF, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm. Hitta hit!
Antal deltagare: max 8 deltagare/kurs
Datum: 20-22 april 2020
Anmälan: Skicka anmälan till info@susannefesse.se. (uppge firmanamn och faktureringsadress vid anmälan) senast 15 april.
Betalning: Faktura skickas vid antagning. Anmälan är bindande.
Avgift: 2 950 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF. I kursavgiften ingår en bok om att skriva texter till konstnärliga projekt samt eftermiddagsfika under workshopens alla dagar. Deltagare äter lunch på eget initiativ, i området finns ett stort urval av restauranger och mataffärer att välja mellan. Workshopen avslutas med en gemensam frivillig lunch på närliggande restaurang som bekostas av respektive deltagare.

Kursen är ett samarbete mellan CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska Fotografers Förbund. CFF stöds av Kulturrådet, Region Stockholm och Kulturförvaltningen Stockholms stad.

Kalender