2022 Handlingar till Svenska Fotografers Förbunds årsstämma 2022
2022 Handlingar till Fotoförfattarnas årsstämma 2022
2021 Handlingar till SFFs årsstämma 2021
2021 Handlingar till Fotoförfattarnas årsstämma 2021
2020 Handlingar till årsstämman 2020
2019 Handlingar till årsstämman 2019
2018 Handlingar till årsstämman 2018
2017 Handlingar till årsstämman 2017
2016 Handlingar till årsstämman 2016