Här publiceras förmåner och rabattkoder som inte är tillgängliga för andra än medlemmar i Svenska Fotografers Förbund.

iDefendo

Medlem i SFF får genom att nyttja nedan kod 75% på samtliga iDefendos tjänster.
Kod för SFF-medlemmar: sffidefendo0118
Koden skrivs in när man väljer ”signup” i fältet ”If you have a coupon code, enter it here”.
Läs mer