Här publiceras förmåner och rabattkoder som inte är tillgängliga för andra än medlemmar i Svenska Fotografers Förbund.

FILLAGRINGSTJÄNST – iDEFENDO
Medlem i SFF får genom att nyttja nedan kod 75% på samtliga iDefendos tjänster.
Kod för SFF-medlemmar: sffidefendo0118
Koden skrivs in när man väljer ”signup” i fältet ”If you have a coupon code, enter it here”.
Läs mer

FÖRSÄKRINGAR
SFF erbjuder dig förmånliga försäkringar genom avtal med Gefvert försäkringsmäklare, skräddarsydda för just yrkesfotografens särskilda behov och villkor. Som medlem i SFF har du 45 % rabatt på alla Gefverts fotografförsäkringar och unika tillägg i Företagsförsäkringen som endast erbjuds SFF-medlemmar. Läs mer

PENSIONSSPARA
hos PP Pension. Sedan hösten 2011 har SFF ett samarbete med PP Pension för att du som egenföretagare och medlem ska kunna trygga din pension. PP Pension har tagit fram ett särskilt pensionspaket till SFF-medlemmar. Läs om det på PP Pensions webbsida

SÖK FOTOGRAF
Alla medlemmar får utrymme för en portfolio på förbundets tjänst Sök Fotograf. Funktionen Sök Fotograf riktar sig till bildköpare, som där kan söka på en mängd olika fotografiska verksamhetsområden. Här hittar du Sök Fotograf

AVTALSMALLAR
Som medlem får du ett personligt inlogg och kan ladda ned ifyllbara avtalsmallar.

JURIDISK HJÄLP
Som medlem får du personlig juridisk rådgivning. Läs mer

PRIS OCH MARKNADSRÅDGIVNING
Fyra professionella fotografer och en bildredaktör som svarar på dina frågor om priser och marknad. Läs mer

DAGSPRESSGUIDE
Här kan du läsa Dagspressguiden 2018.

PRESS- OCH YRKESFOTOGRAFLEGITIMATION
Som medlem i Svenska Fotografers Förbund kan du ansöka om både press- och yrkesfotograflegitimation. För att få presskort utfärdat måste du arbeta till minst 75 procent med fotojournalistik. Läs mer

GESÄLLBREV
Gesällprovet visar att yrkesverksamma fotografer innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. Läs mer

UTBILDNINGAR
För dig som behöver utvecklas och öka kompetensen anordnar SFF utbildningar, seminarier, workshops och annan programverksamhet, i samarbete med andra organisationer, som Centrum för Fotografi, Svenska Tecknare och Konstnärernas riksorganisation. Här hittar du aktuella kurser och seminarier

STIPENDIER
SFF delar årligen ut rese- och utbildningsstipendier, Kavalla-stipendier, vistelsestipendium till Grez-sur-Loing under november månad samt Svenska Fotobokspriset. Här hittar du dem.

FOTOGRAFISK TIDSKRIFT
Som medlem får du Sveriges bästa tidskrift för och om fotografi och tillgång till forumet för yrkesfotografer på webben där du kan ställa frågor och diskutera allt från teknik till juridik och tipsa om eller kommentera olika fotografiska arrangemang. Fotografisk tidskrift finns också här på sfoto och där kan du hitta fördjupningar till artiklar i tidningen, bildspel, filmer och mycket annat. Läs mer

FOTOUTSTÄLLNINGAR
I vårt kalendarium listar vi fotoutställningar i hela Sverige. Som medlem får du annonsera din utställning där. Här hittar du den

INKASSOTJÄNST
SFF samarbetar med Intrum om inkassotjänst. Våra medlemmar erhåller förmånliga villkor för de inkassotjänster som Intrum tillhandahåller. Läs mer

RABATTER OCH ANDRA FÖRMÅNER
Du får subventionerat pris på advokathjälp vid rättslig prövning samt olika fasta och tillfälliga rabatter. Dessutom får du 10% rabatt på bokhandeln på Göteborgs Konstmuseum, 20 % på konstbokhandeln Konst-ig i Stockholm samt 25 % på Imagedesk-abbonnemang. Subventionerad hälsoundersökning genom Bra Balans i Sverige AB. 

BRA PRIS PÅ INRAMNING
20 % rabatt för SFF-medlemmar på Bergevalls ramar, Stockholm. Läs mer
20 % rabatt för SFF-medlemmar hos Rammakarna, Stockholm. Läs mer

TEKNISK SUPPORT
Har du problem med de digitala filerna? Frågor om utrustning? På Facebook har vi en teknikgrupp (Teknikgruppen Svenska Fotografers Förbund) för medlemmar där man kan ställa tekniska frågor.