Medlem | 9 Mars 2020 | SFF

"Det handlar om att samla alla oss som jobbar med bild"

Retuschören Eric Asp vill att fler medlemmar ska träffas och dela erfarenheter. 

Foto: Robert Blombäck

Eric Asp ställde frågan: »Vad har jag att hämta hos förbundet som retuschör?« Det var under en föreläsning med SFF för snart fem år sedan. Då hade han varit medlem sedan sina studier inom konstfotografi, men hade mer eller mindre glömt bort det efter att ha jobbat som fotoassistent och retuschör.

– Svaret blev snarare en fråga: Vad vill du att förbundet ska vara för dig? Inte långt därefter gick han på ett årsmöte. Hans tanke var framför allt att det skulle bli trevligt att gå dit och mingla lite. Precis som för fotografer kan jobbet som retuschör vara ganska ensamt. Du är ofta frilansare, och sitter tillsammans med ett par kollegor i bästa fall.

– Det jag kom att uppleva under årsmötet speglade den förväntade glädjen i att träffa andra i samma bransch. Jag såg tydligt möjligheten till att dela erfarenheter. Där och då började tankarna om vad förbundet kunde vara formulera sig för mig – nämligen en plats för att bygga relationer och nätverk. I dag är Eric sedan snart två år tillbaka suppleant i förbundets styrelse. En fråga han har jobbat aktivt med är just den att få medlemmar att träffa varandra.

– Det kan ske via våra fotofrukostar runt om i landet eller andra evenemang som vi arrangerar. Vi ska välja gemenskap och öppenhet, och vara generösa med det vi kan dela med oss av till varandra.

– Mitt eget engagemang i frågan grundar sig i att jag var redo att lyfta blicken. Vad pågick runt omkring mig? Jag ville inte vara fast i min egen lilla bubbla.

När Eric började jobba som retuschör för snart åtta år sedan var det ingen som egentligen visste vad det var för yrke. Det var väl bara ett arbetsmoment i skapandet av en bild? I dag ser det annorlunda ut, det är ett respekterat yrke och värdesätts därefter. Han vill uppmana alla inom sin yrkesgrupp att se fördelarna som kommer med att vara en del av förbundet.

– Det handlar om att samla alla oss som jobbar med bild, och verka tillsammans.

Namn: Eric Asp
Bor: Stockholm.
Gör: Retuschör hos byrån Wavy.
Inriktning: Mode och lifestyle.