Medlem | 26 Febr 2018 | SFF

Hej Robin Sparf, varför gick du med i SFF?

– Jag gick med i SFF för att som frilansfotograf få en tillhörighet i ett professionellt förbund där jag kan fortsätta utveckla mina kunskaper och skapa samarbeten. Också viktigt för mig är att branschen håller en kvalitativ nivå och att vi tillsammans främjar situationen för oss professionella fotografer.

Hej Robin Sparf, varför gick du med i SFF? Foto: Rickard Dighammar

Vi frågar våra medlemmar varför de väljer att vara med i Svenska Fotografers Förbund.

Här ansöker du om medlemskap i Nordens största fotograforganisation.