Medlem | 29 Sept 2022 | SFF

"Kanske frågan snarare ska vara, varför inte gå med?"

Varför gick du med i SFF? Vi ställde frågan till en av förbundets nya medlemmar: Sarah Angel Bezzecchi. 

Foto: Fotostudio Solna  

Hej Sarah Angel Bezzecchi! Varför gick du med i SFF?     

Kanske frågan snarare ska vara, varför inte gå med? Vi alla som är tillräckligt modiga att välja ett yrke som bygger på passion och inte alltid kan garantera att vi kan leva på vårt yrke behöver gå samman. Ett skäl är att hålla min kreativitet aktiv. Ett annat skäl är att få dela yrkeserfarenheter med många andra bakom linsen och uppmuntra varandra. Så jag förväntar mig många möten och kreativa utbyten. Det har redan börjat med några träffar jag har varit med på. Sen vill jag gärna ha kollegor som delar samma intresse. Och dessutom få all praktisk support inom juridik och teknik Så jag hoppas att vi kan växa konstant och förbättra vår situation tillsammans.