Nyheter | 28 Febr 2023 | Jenny Morelli

100 000 fotografier digitaliseras

Nordiska museets samling med 6 miljoner fotografier är en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. I ett nytt stort projekt digitaliserar och tillgängliggör museet 100 000 fotografier från sent 1800-tal fram till 1970-talet.

100 000 fotografier digitaliseras

Foto: KW Gullers, kollage: Nordiska museet.

Projektet pågår sedan september 2022 med nio projektanställda på Nordiska museet i samverkan med KulturIT. Ett urval av bilderna kommer publiceras på Wikimedia.

Bildmaterialet kommer från fotografer som KW Gullers, Sten Didrik Bellander, Gunnar Lundh, Gösta Glase, André och Irène Reisz. Även mindre samlingar i enskilda arkiv och museets ämbetsarkiv digitaliseras. 

Se ett urval av bilderna som hittills är digitaliserade på digitaltmuseum.se

Nordiska museets bildsamlingar: nordiskamuseet.se/om-samlingarna/bildsamlingar

100 000 Bildminnen på Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Nordiska_museet

Foto. Björn Axel Johansson

SFFs fotohistoriska arbete

Här samlar vi vårt långsiktiga arbete med svensk fotografis bevarande. En viktig del är att själva att säkra fotografisk stillbild för framtida generationer med tydliga strategier och ett nationellt ansvar. En annan viktig del är att ta ett konkret ansvar för fotohistorien och gräva där vi själva står, det vill säga i våra egna arkiv. Läs mer