Nyheter | 5 Juli 2023 | SFF

91% anser det viktigt att respektera upphovsrätten

Bonus Copyright Access gav Kantar Media i uppdrag att undersöka tjänstemäns attityder till upphovsrättsinnehavares rättigheter och huruvida man är benägen att följa gällande lagar och regler. Undersökningen visar att så många som 9 av 10 tycker att man ska respektera upphovsrätten.  

91% anser det viktigt att respektera upphovsrätten

Foto: Jenny Gustafsson

Hela 91%* av de 750 tillfrågade tjänstemännen i åldrarna 18–64 anser att man ska följa lagar och regler när man använder upphovsrättsskyddat material. 86% anser att upphovsrättsinnehavarens rätt till sitt verk är en viktig grundläggande samhällsprincip, och 77% att det är viktigt att hen kan försörja sig på sitt skapade material/innehåll. Dock är det endast 52% som tycker att en persons rätt till sina egna verk främjar fri kunskap och kultur. 18% anser att texter, bilder och musik bör kunna delas fritt och vara tillgängliga för alla.

Undersökningen visar även att kvinnor har en mer positiv attityd till upphovsrätt än män. Skillnaderna mellan män och kvinnor, samt yngre och äldre gäller även responsen på information om upphovsrätt. Män reagerar mer negativt på kommunikation kring upphovsrätt än kvinnor, och yngre (20–40 år) är generellt mer kritiska än äldre. 

Läs hela artikeln och se grafik på Bonus Copyright Access hemsida.  

*De procentsatser som nämns innefattar de respondenter som har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala, där 5 är håller helt med.