Nyheter | 15 April 2019 | Jenny Morelli

Eva Dahlman blir hedersdoktor

Fotohistorikern Eva Dahlman utnämns till hedersdoktor vid Stockholms Universitet.

Eva Dahlman har spelat en betydande roll för forskningen om fotografisk bild i Sverige. Under flera decennier har hon aktivt verkat för det fotografiska kulturarvet till gagn för framtida forskning och kunskapsuppbyggnad. Hon har varit verksam vid Nordiska museet och Kungliga biblioteket och är idag en ledande kraft i nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige som driver frågor om den fotografiska stillbildens historia och framtid. Hennes forskning är särskilt inriktad på kvinnliga fotografer och bygdefotografi i Sverige. Eva Dahlman kommer att promoveras vid en ceremoni i Blå Hallen den 27 september, 2019. Foto: Eva Wernlid.

Läs mer