Nyheter | 30 Jan 2020 | SFF

Fotobokscirkel i Stockholm och Umeå i vår

Fotobokcirkel med CFF & SFF i Stockholm och Umeå i vår. Cirkelledare i Stockholm är Svante Larsson (konstnär och fotograf) och i Umeå hålls den av Elin Berge (konstnär och fotograf). 

Fotobokscirkel i Stockholm och Umeå i vår Foto fv: Elin Berge, Pär Fredin

Bild på Elin, foto: Elin Berge. Bild på Svante, foto: Pär Fredin.

Fotoboken är en viktig och starkt växande uttrycksform inom fotografi. I denna cirkel finns möjligheter att diskutera hur en läser fotoböcker, vad som fungerar för olika uttryck och hur en arbetar med text i en fotobok. 

Bokcirkel i Stockholm, tisdagar 3 mars, 24 mars och 14 april
I cirkeln i Stockholm diskuteras klassiker såsom Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Lars Tunbjörks Landet utom sig och Agneta Ekmans Tall-Maja. Till varje träff har de medverkande möjlighet att ta med sig egna favoritböcker att diskutera. 

Kursledare: Svante Larsson, konstnär och fotograf som under många år undervisat som lektor vid Konstfack.  
När: kl: 10:00­–12:00, tisdagar 3 mars, 24 mars och 14 april.
Var: SFF – Svenska Fotografers Förbund, Hornsgatan 103 på 10 tr. Hitta hit!
Kostnad: 400kr/person
Antal deltagare: max 10
Senast anmälan: 17 februari till info@centrumforfotografi.se

Bokcirkeln i Umeå, onsdagar 25 mars, 22 april och 20 maj.
Cirkeln vänder sig till fotografer som själva arbetar med fotoböcker och andra fotointresserade som vill få en djupare insikt i berättandet med fotografi i bokform. I cirkeln diskuteras klassiker såsom Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Alec Soths Sleeping by the Mississippi och Sune Jonssons Byn med det blå huset. 

Till varje träff har de medverkande möjlighet att ta med sig egna favoritböcker att diskutera. 

När: kl: 18:00­–20:00, onsdagar 25 mars, 22 april och 20 maj.
Var:  Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum.
Kursledare: Elin Berge, konstnär och fotograf som gett ut fler böcker.
Kostnad: 400kr/person för medlemmar i Centrum för fotografi eller Svenska Fotografers Förbund. Övriga 500kr/person. 
Antal deltagare: max 10
Senast anmälan: 16 mars till info@centrumforfotografi.se, märk med “Fotobokcirkel Umeå”.

Cirkeln är ett samarbete mellan Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund, Centrum för fotografi och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum