Nyheter | 4 Nov 2022 | Jenny Morelli

Fotomässan i Älsvjö återuppstår

Under 2-4 december återuppstår Fotomässan i Älvsjö, Stockholm. Tre dagar med inspiration, produktnyheter, aktivitetsområden, workshops, fotoutställningar och fria seminarier.

Navet på mässan är utställningsytan ”Cirkeln” för alla de stora branschaktörerna, med en gemensam mässcen där allt från spännande nyheter, inspirerande samtal och intervjuer kommer att presenteras. I navets mitt hittar vi den stora mässcenen. Kamera och Bild står bakom mässans scenprogram. Dagens Nyheter deltar med utställningen “Visuell journalistik” som visar bilder ur DN-fotografernas produktion de senaste åren. Naturfotografi, Action arena osv är andra teman på årets mässa. Läs mer