Nyheter | 9 Mars 2020 | SFF

Hasselbladspriset 2020: Alfredo Jaar

Multikonstnären Alfredo Jaar (Chile) har utsetts till 2020 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi för sitt ”betydande bidrag till fotografins historia genom att skildra politiken som styr produktionen och cirkulationen av bilder”. 

Hasselbladspriset 2020: Alfredo Jaar

”You don't take a photograph”, 2013. Foto: Alfredo Jaar

Prisutdelningen äger rum i Göteborg den 19 oktober 2020. Dagen därpå, den 20 oktober, öppnar en utställning med Alfredo Jaars verk på Hasselblad Center. 

–Alfredo Jaar har gjort betydande bidrag till fotografins historia genom att skildra politiken som styr produktionen och cirkulationen av bilder. Han visar oss de ekonomiska och sociala betydelserna som är en del av vårt seende såväl som vårt ansvar som åskådare av bilder, säger Thyago Nogueira, ordförande i juryn för Hasselbladpriset 2020.

Stiftelsens motivering till valet av Alfredo Jaar som 2020 års Hasselbladpristagare lyder:
Alfredo Jaar utforskar komplexa sociopolitiska teman och etiska frågor om representation. Med stillsamma och meditativa verk bemöter han de stora världshändelserna. Han vittnar om humanitära katastrofer och effekterna av militär konflikt, politisk korruption och ekonomisk ojämlikhet i hela världen. Alfredo Jaars fotografier, filmer, noggrant utarbetade installationer och samhällsbaserade projekt provocerar och stör invanda uppfattningar om verkligheten. Kärnan i Jaars arbeten är vad han kallar för bilders politik. Han ifrågasätter hur vi använder och konsumerar bilder och pekar på fotografins och medias begränsade förmåga att representera betydande händelser.

Läs mer

Om Hasselbladstiftelsen
Hasselbladstiftelsen bildades 1979 i enlighet med Erna och Victor Hasselblads testamente. Syftet med stiftelsen är att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom fotografi och naturvetenskap. Stiftelsens årliga internationella pris för framstående fotografisk gärning anses vara ett av världens mest prestigefyllda fotografipriser.

Stiftelsen har en fotografisk samling med fokus på Hasselbladpristagare och nordiska fotografer. Hasselblad Center, som ligger i Göteborgs konstmuseum, är stiftelsens utställningsplats. Ytterligare stipendier för fotografiskt främjande delas årligen ut och stiftelsen är engagerad i det akademiska och konstnärliga forskningsområdet genom bokutgivning, symposier och samarbeten med svenska och internationella universitet.