Nyheter | 17 Jan 2005

Kalibrera färgen på dina råfiler

Många, inte minst Fotografisk Tidskrifts tekniske redaktör Stefan Ohlsson, föredrar att fotografera i råformat. En bidragande orsak är de fristående råfilskonverterarna. Ohlsson utreder frågan i denna artikel!

Råfilskkonverterarna i Phase One eller den i Photoshop CS har betydligt bättre användargränssnitt och hastighet än de konverterare som följer med kameran.
Men den inbyggda konverteraren i Photoshop CS har en brist, man kan inte använda en egen kameraprofil. Adobe har dock lagt till en funktion som gör det möjligt att justera färgåtergivningen. Under fliken »kalibrera« finns möjligheten att justera skuggors valörer och färgmättnad och grundfärgernas nyanser.

Svårt justera färgerna

Det är dock många som tycker att det är svårt att justera färgerna med dessa inställningar. Bruce Fraser, författare till bland annat »Real World Color Management«, har utvecklat en metod där en färgkarta från Gretag MacBeth används för kalibreringen. Men frågan är om hans förfarande är enklare än att göra det på egen hand.

Gratis skript

Ett litet skript har gjorts av fotografen Thomas Fors, som kan laddas ner gratis från fors.net/scripts/ACR-Calibrator/ underlättar dock arbetet med att göra denna kalibrering med den metod som Fraser tagit fram. Du kan också hämta hans skript via denna länk för Mac och denna länk för PC. Filerna är små, runt 20 kB, så du behöver inte sitta på en snabb uppkoppling för att ta hem dessa filer.

Color Checker

Skriptet installerar du i mappen »skript« i mappen »förinställningar« i Photoshops mapp. Efter omstart av Photoshop syns en ny undermeny, ACR-Calibrator under »skript«, som återfinns under huvudmenyn »fil«.
Fortsätt sedan med att fotografera en bild på ett Color Checker-kort. Gör detta i ett ljus som ger en jämn fördelning av alla färger, till exempel dags- eller blixtljus. Se också till att ljuset är helt jämnt över hela kortet. Är ljuset ojämnt kommer också kalibreringen att bli ojämn. Undvik desutom att få med några reflexer i kortets ytor.

Kontroll av korrekt exponering

Efter fotograferingen öppnar du bilden i Camera Raw-konverteraren och kontrollerar att bilden är korrekt exponerad. Minsta lilla överexponering kommer att medföra att färgvärdena blir fel. Se alltså till att exponeringsinställningen under den första fliken i Camera Raw (»ställ in«) inte får negativa värden.
Vitbalansera sedan bilden genom att klicka på den näst ljusaste gråtonen och konvertera bilden. När bilden har öppnats i Photoshop tar du ritstiftet i verktygslådan, kontrollerar att du har valt »banor« i alternativlisten och klickar först på den bruna färgytan, därefter den vita, svarta och den blågröna. Slut banan genom att klicka på den bruna färgytan igen.

Ja till ACR-Calibrator

Öppna sedan ACR-Calibrator och klicka »ja« i den dialogruta som frågar om du tillåter programmet att ändra på dina inställningar. När skriptet är färdigt kommer inställningarna att återgå till dina ursprungliga.
Luta dig sedan tillbaka, för den process som nu inletts kommer ta tid – för mig tog det exakt två timmar vid mitt senaste försök. Det skriptet gör är att öppna din råformatsbild och prova med en inställning av vitbalansering, exponering, färgmättnad, skuggton och färg på primärfärgerna. Eftersom programmet måste prova med en mängd olika kombinationer, i mitt fall 370, innan det hittar fram till en optimal inställning, så tar det tid.

Var detta intressant?
Hela artikeln kan Du läsa i Fotografisk Tidskrift, i pappersupplagan eller på webben.
Fotografisk Tidskrift prenumererar Du enklast på genom att skriva till prenumeration@sfoto.se eller ringa Marianne Malmqvist på tel 7020346.
Den lösenordsskyddade delen av SFF:s webbsidor på sfoto.se, där det mesta av de tekniska artiklarna ligger, får Du tillgång till genom att bli medlem i SFF eller prenumerant på Fotografisk tidskrift.

http://fors.net/scripts/ACR-Calibrator/