abcdefefhsi
Nyheter | 27 Nov 2023 | SFF

Lyckad konferens om mångfald och breddad rekrytering

Torsdagen den 22 november arrangerade Konsten att delta en konferens på temat mångfald och breddad rekrytering inom kultursektorn. Det blev en fullspäckad dag med tongivande gäster och fruktbara samtal. På plats var SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde som har lång erfarenhet av kulturfrågor. 

Lyckad konferens om mångfald och breddad rekrytering

Angelica Gerde, SFF, Lotta Lampa, Resurscentrum för Konst i Norrbotten, och Ola Öhlin, nationell samordnare Konsten att delta. Foto: Gustave Lund

Konsten att delta är ett initiativ som sammanför konstnärer, journalister, fotografer – och fler – med olika bakgrund för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Konferensen tog därför avstamp i det stora perspektivet med fokus på vikten av breddad representation och ökad mångfald bland kulturutövare för att kulturen ska nå fler än redan initierade kulturkonsumenter. Mycket av det som lyftes av olika experter under dagen underströk verkligen vikten av Konsten att deltas arbete, med tydliga hintar om att det offentliga bör se det som en lösning på mål de måste arbeta med snarare än ett måste som ska läggas till allt annat. 

På plats fanns också SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde som har följt Konsten att delta en längre tid. Under tiden hon var generalsekreterare på Postkodlotteriets kulturstiftelse såg hon projektet växa från att vara ett regionalt intiativ till att bli ett rikstäckande projekt. Angelica sitter även i Konsten att deltas styrgrupp, vilken hon var en av initiativtagarna till. Under ett panelsamtal lyfte hon vikten av samarbete och en permanent satsning för att nå en mångfald inom kultursektorn.  

– Alltigenom var dagen väldigt givande och vi pratade mycket om vikten av bildning och återkom till demokratiperspektivet med tillgången till kultur i tidig ålder och hela vägen genom skolåren upp till gymnasiet. Då skapas förutsättningar att göra ett aktivt val att vara en kulturkonsument, det handlar inte då längre om brist på tillgång som idag är en bidragande orsak till mångas ”ointresse”, säger Angelica Gerde. 

— 

Vill du engagera dig genom att möta en kollega med en annan bakgrund och berätta mer om hur det är att vara fotograf i Sverige? Läs vidare om Konsten att delta.