Nyheter | 11 Aug 2016 | Thomas Riesler

Rätten att fotografera- att tänka på!

Några råd om hur du agerar och vad du säger om någon säger att du inte har rätt att fotografera eller filma på allmän plats.

Rätten att fotografera- att tänka på! Foto: Jenny Morelli

Det snabba svaret är att du har rätt att fotografera vad och vem som helst på allmän plats om det inte finns ett särskilt förbud.

Måste jag tänka mig för när jag tar bilder på stan?
Nej, tumregeln är att fotografering alltid är tillåten.

Vad ska jag säga till privatpersoner som påstår att det råder fotoförbud?

Att endast FYRA områden berörs av fotoförbud:

1. I domstolar är det förbjudet att fotografera. (Rättegångsbalken 5 kapitel § 9)

2. Skyddsobjekt, till exempel en militär anläggning, statsministerbostaden, Haga Slott med flera. (Skyddslag 2010: 305 7 § och  32 §)

3. Kränkande fotografering. Du får inte i hemlighet och utan tillstånd fotografera någon som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär såsom omklädningsrum, toalett eller liknande utrymme. (Brottsbalken 4 kap. 6a §)

4. Fotografering på privat mark eller mark där någon har innehar bestämmanderätt och utfärdat fotoförbud. Till exempel en privat park, musikfestival, shoppinggalleria, biograf, ett sjukhus etc.

Kom i håg: tumregeln är att fotografering alltid är tillåten. Människor på allmän plats har inte rätt att förbjuda dig att ta bilder.

Thomas Riesler, förbundsjurist, Svenska Fotografers Förbund

PS. Här nedan finns en PDF av denna text. Den kan du skriva ut och ha i bakfickan ifall du skulle råka ut för någon som ifrågasätter ditt fotograferande i sommar.