Nyheter | 4 Sept 2020 | Jenny Morelli

Sök hemmaresidens från CFF

Centrum för fotografi utlyser tre så kallade Hemmaresidens på 15 000 kr för medlemmar verksamma i Region Stockholm.

Residenset kan sökas av alla som är verksamma i Region Stockholm och medlemmar i Centrum för fotografi. Deadline 20 september. Läs mer