Nyheter | 18 Mars 2019 | Jenny Morelli

Sök residens i Västerbotten

För andra gången utlyser Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå ett tvåmånaders residens för fotografer och filmare under hösten 2019.

Sök residens i Västerbotten Foto: Maria Mäki

Förra årets stipendiat Maria Mäki. "Utan titel. Från serien Mother's song."

Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess fotografer och filmare och verka för samtidsdokumentation. Vistelsen ska resultera i påbörjandet/genomförandet av ett dokumentärt projekt i Västerbotten. Publika framträdanden uppmuntras under processens gång. Residenset avser två månaders arbete under perioden 1 juli till 31 december 2019. Ansökan ska vara inne senast 31 mars. Läs mer och ansök