Nyheter | 10 Juli 2023

Upphovsrättstvist tas vidare till Riksåklagare

Fotografen Mikael Olsson tar nu  upphovsrättstvisten med ArkDes vidare till Riksåklagaren, något som SFF och flera experter välkomnar.

2018 medverkade fotografen och SFF-medlemmen Mikael Olsson, ihop med arkitekten Petra Gipp, på den prestigefulla Arkitekturbiennalen i Venedig. De hade fått uppdraget av ArkDes att göra en skulptural och fotografisk tolkning av byggnader ritade av Sigurd Lewerentz. Men när resultatet ställdes ut under biennalen fanns inte deras namn med i deltagarförteckningen, utan i stället namnen på tre anställda vid Arkdes.

SFF har bistått Olsson tidigare i processen och frågan är av viktig principiell karaktär: att bli namngiven som upphovsperson när ens bilder används är en grundläggande rättighet och det är ytterst problematiskt när en myndighet inte följer och respekterar lagen. Den ideella rätten att bli namngiven kvarstår alltid hos upphovspersonen.

Polis och åklagare har tidigare lagt ner ärendet med hänvisning till att en rättslig prövning inte är motiverad ur allmän synpunkt. Olsson tar nu därför ärendet vidare till Riksåklagaren med stöd av skrivelser från ett antal experter och jurister inom området, däribland SFF. Detta rapporterade SVT Kulturnyheterna  samt DN om idag. 

Läs SFFs tidigare artiklar om tvisten här