Nyheter | 6 Okt 2006

Utebliven fotografcredit: följetongen fortsätter

Dagens Nyheters kultursidor verkar ha satt i system att använda sig av bilder mindre än enspaltare där det aldrig finns någon byline.

Dagligen inträffar detta men rekordet hittills är förmodligen torsdag 5 oktober där Dagens Nyheter på sju sidor publicerar 32 fotografier varav 28 är bylineslösa halvspaltare; ingen fotograf, ingen bildbyrå.
Fotografisk Tidskrift har i flera nummer uppmärksammat dagstidningars och bildbyråers slarv med credit åt fotografer. Antingen utelämnas bildbyline helt eller så uppges bildbyråns namn och inte fotografens.
Flera exempel finns i det nya numret av Fotografisk Tidskrift.
Vi återkommer med kommentarer från Dagens Nyheter.
Så här kommenterar Lotta Härdelin, bildchef på Dagens Nyheter, artiklarna i Fotografisk Tidskrift (se nya numret för hela artikeln):

Dagens Nyheters första svar

På Dagens Nyheter negligeras inte fotografiernas upphovsmän. Det säger Lotta Härdelin, bildchef. Hon kastar bollen till bildbyråerna.
"Det finns en stark önskan från bildbyråer att vi ska ange inte bara fotografens namn, till exempel Lisa Persson, utan även deras byråtillhörighet, Lisa Persson/Byrån Toppenbra, alternativt samtliga byråer fotografen ingår i; Lisa Persson /Byrån Toppenbra /Greatest Picture."
Det gynnar inte läsaren, slår hon fast, utan endast marknadsföringen av fotografen.
Lotta Härdelin säger att bildbylinens främsta funktion är att ge läsaren information om avsändaren och därigenom en möjlighet att själv skapa sig en uppfattning om bildens trovärdighet. Hon fortsätter:

"Utdela skuldansvar ointressant"

"Att utdela skuldansvar för en trend som jag inte kan se på vår egen tidning är ointressant. Ett, som jag ser det, misstag på SvD håller inte som grund för denna diskussion. För mig krävs mer för att lansera en trend. Misstag sker även på DN, men ett exempel föder ingen trend."
Kunskapen om fotografhistoria hos bildredaktörer ligger nog på ungefär samma nivå nu som för femton år sedan, menar Härdelin och tillägger:
"Förmodligen är den på ungefär samma nivå som kunskapen om tidningshistoria hos skrivande reportrar i allmänhet..."
Hon frågar sig om uttrycket ››slapp bildanvändning‹‹ låter ››väl skruvat‹‹.
"Kanske är det kännetecknet för alla debatter där fotografer ska ingå? Skrik högt och undvik att reflektera över de svar du får. Formulera ledande frågor där din egen uppfattning är cementerad..."

Fotograf-Sverige ser fram emot DN:s nästa svar.

Christian Wigardt

Har du tips på nyheter till webben?
Maila till nyheter@sfoto.se!

http://