Nyheter | 26 Jan 2018 | Stefan Ohlsson

Yrkeshögskolor får förnyat förtroende

FotoskolanSTHLM och Nordens Fotoskola får fortsätta att ta in elever till de utbildningar som startar hösten 2018, Nordens Fotoskolas utbildning är inriktad mot bildjournalistik. FotoskolanSTHLM får starta båda sina utbildningar.

Den ena utbildningen vid FotoskolanSTHLM har fått namnet Visuell Kommunikation/Fotograf och den andra är inriktad mot bildbearbetning och bildretusch.

Av de 1209 utbildningar som ansökte om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning fick 525 utbildningar starta. Det gör det till det största antalet utbildningar inom Yrkeshögskolan.

En utbildning som ansökte, men fick avslag, var YRGO, yrkeshögskolan i Göteborg, som har bedrivit fotoundervisning ända fram till 2016.

Läs mer