Förbundsinformation

SFFs främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för fotografer. Verksamheten innefattar allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support till avancerad utbildning och riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder. SFF är remissinstans för lagförslag som rör fotografer och bildmedia och representerar kåren i olika samarbetsnämnder och stipendiesammanhang. 

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildningoch samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, och tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning,avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används. 

Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom våra representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografers och fotografins plats i dessa sammanhang.

SFF startades 1895 och är därmed en av Sveriges äldsta branschorganisationer. Syftet med förbundet är och var att: 

Främja utvecklingen av fotografin och bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige.
Med dagens ca 1800 medlemmar är SFF det största fotografförbundet i Norden. 

Utöver förbundsstyrelsen finns en sektionsstyrelse för fotoförfattar- och illustratörsektionen som arbetar med frågor relaterade till fotoboksutgivning. Fotoförfattarsektionen inom SFF ansvarar också för Svenska Fotobokspriset som hålls årligen.