Fotoförfattarna

Fotoförfattarna verkar för att stärka den fotografiska litteraturens ställning, samt för att stödja fotografer, både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning.

Årligen arrangerar vi utdelningen av Svenska Fotobokspriset där vinnaren och de nominerade erhåller stipendier. Under året fördelar vi även fem vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. 

I Fotoförfattarnas uppdrag ingår att bevaka utvecklingen av fotoboksutgivningen, vara rådgivande i upphovsrättsfrågor, delta i förhandlingar om biblioteksersättningen, ta fram förslag på representanter till olika referensgrupper. I samarbete med bibliotek, festivaler, mässor och andra organisationer är vi delaktiga i att forma program, arrangera föreläsningar och visa utställningar av de inlämnade och prisade böckerna till Svenska Fotobokspriset. 

Vi utvecklar och stärker nätverk för fotoförfattare genom informationsträffar runt om i landet dit alla är välkomna. Fotoförfattarnas mål är att öka intresset för Fotoboken och de svenska bokproducerande fotograferna.

Kontakta Fotoförfattarna

Telefon: 08 702 03 45 Telefontid: Alla dagar 09.00-12.00
Samt tisdag och torsdag 13.00-15.00.
E-post: fotoforfattarna@sfoto.se Facebook: http://facebook.com/fotoforfattarna

STIPENDIATER
Kavalla

Kavalla

Stort grattis till fotograferna Björn Engberg, Krister Hägglund, Betina Vang, Susanne Otterberg och Paul Hansen som får årets Kavalla-stipendier.