Forskar du inom fotografi?

Med stöd av Riksantikvarieämbetet kunde arkivarie Corinne Eriksson-Reutersvärd anlitas. Uppdraget var att bringa ordning i SFFs arkiv och bibliotek, för att det skulle kunna tillgängliggöras för forskning likväl som medlemmarnas och allmänhetens intresse. 

Forskar du inom fotografi? Foto. Björn Axel Johansson

En del av vårt arkiv. Gåvobrevet gällande Henry B Goodwins kameror som skänktes till SFF.

Under 2022 har SFF:s handlingar formerats till ett arkiv som sedan togs emot av Riksarkivet/Krigsarkivet i Arninge-Täby. Där blev materialet tillgängligt för forskning redan i december och går att söka i Nationell Arkiv Databas (NAD) under Svenska Fotografers Förbunds Arkiv

Genomgång, urval och medflytt av förbundets äldre handlingar till nya lokaler gjordes av kansliet vintern 2021-2022 under ledning av fotohistoriker Björn Axel Johansson. Material har också hämtats från privatpersoner. Arkivarie Corinne Ericson Reuterswärd har under oktober-november 2022 gått igenom dessa handlingar, ca 150 pärmar och arkivkartonger, varav merparten arkiverats. Det har rört sig bl a originalprotokoll, verksamhetsberättelser, medlemsutskick, intern och extern korrespondens, matriklar, pressklipp, fotografier, tryck av olika slag, främst från åren 1924-2002.

Under januari-februari 2023 har resterande del av arkivet ställts i ordning, främst fotografier, och ingick i efterleverans i februari. Svenska Fotografers Förbunds arkiv på Riksarkivet omfattar idag ett 80-tal volymer.

I inventeringen av materialet återfanns kamerautrustning och objektiv som har tillhört Henry B Goodwin och som kom i förbundets ägo genom hans änka Ida Goodwin på 1950-talet. Fyndet sammanföll med en utställning om Goodwin på Stockholms Stadsmuseum februari-oktober 2022 och lånades ut till museet för utställningen. I januari 2023 fick objekten sedan sitt nya permanenta hem på Tekniska Museet där de införlivades i museets samlingar. Objekten finns att hitta i Digitalt Museum (Kodak Junior No3, kameraväska, Photosphere, Voightländer & Sohn, filmmagasin, slutare och förstoringsapparat) och förhoppningsvis även snart i någon kommande utställning. Läs mer om objekten här och om utställningen på Stadsmuseet här och här.