Lediga tjänster

SFF söker verksamhetsledare
Svenska Fotografers Förbund (SFF) är en intresseorganisation vars ändamål är att samla landets yrkesfotografer och andra inom området fotografisk bild verksamma personer för att tillvarata deras intressen. Förbundet ska verka för yrkets utveckling i ekonomiskt, tekniskt och konstnärligt hänseende. Svenska Fotografers Förbund har ca 1900 medlemmar där ca 400 även är medlemmar i en sektion för fotoförfattare. Förbundet har sitt säte på Hornsgatan 103, Stockholm.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare leder du organisationens kansli på fyra anställda för att förverkliga Svenska Fotografers Förbunds strategier och visioner. Du ska fungera som den trygga länken mellan förtroendevalda och kansli.
Med dig som ledare växer organisationen, får större genomslagskraft och gehör för sina frågor. Du representerar Svenska Fotografers Förbund på ett positivt och konstruktivt sätt för att nå ut till utövare, politiker, uppdragsgivare och allmänheten och verkar som en samlande kraft för organisationens medlemmar och deras intressen.

Rollen som verksamhetsledare är central i organisationens verksamhet. Styrelsernas förtroendevalda har kunskapen från branschen och erfarenheten som kreatörer. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är att dessa kunskaper förenas med de kunskaper som du som verksamhetsledare och ditt kansli besitter.

Som verksamhetsledare har du ett delegerat personalansvar från förbundsstyrelsen och ska omvandla beslut till verksamhet tillsammans med de anställda. SFF har, förutom den övergripande förbundsstyrelsen, även en styrelse för fotoförfattarsektionen som arbetar mer operativt. De anställda arbetar även löpande med verksamhet för Fotoförfattarna.

Att på alla sätt verka för skäliga ersättningar, rimliga avtal och försäkra att medlemmarnas upphovsrätt inte äventyras eller överträds är frågor som ständigt står i centrum för verksamheten. För dig kommer även arbetet med att öka medlemsantalet vara viktigt, så att Svenska Fotografers Förbunds tyngd ökar inom alla de områden organisationen vill verka.

Erfarenhet och kunskaper
Vi söker en ledare med erfarenhet av kommunikation, ekonomisk planering och uppföljning, gärna som verksamhetsledare eller VD. Du har en akademisk utbildning och det är en stor fördel om du har förståelse för hur en intresseorganisation med medlemmar fungerar samt insyn eller erfarenhet av kultursektorn. Kunskap och stort intresse för upphovsrätt, kulturpolitiska och näringspolitiska frågor är också en fördel liksom erfarenhet av förhandlingsarbete.

Som ledare är du duktig på att skapa och bygga nätverk och du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har även en väl utvecklad förmåga att entusiasmera och bygga starka arbetslag, samt skapa en god arbetsmiljö för kansliets anställda. Du kommunicerar tydligt och rakt, är transparent och prestigelös med god självkännedom. Du har förmåga att verkställa beslut, en utvecklad skicklighet att tänka strategiskt och långsiktigt, samt att driva verksamhet operativt med ordning och struktur.

I denna rekrytering samarbetar vi med Helena Norder på Search Alliance. För att söka tjänsten skickar du CV och ett personligt brev till henne på helena.norder@searchalliance.se och för eventuella frågor når du henne på 070-668 99 50.

Annonsen som PDF

Länk till LinkedIn