Om Svenska Fotografers Förbund

SFFs främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för yrkesverksamma inom fotografi. Verksamheten innefattar allt från rådgivning i arvodes-, teknik- och upphovsrättsfrågor, opinionsbildning och utgivning av Fotografisk Tidskrift, till avtal, föreläsningar och guider.

Om SFF

Illustration: Madelen Lindgren

Vad vi vill

Svenska Fotografers Förbund vill främja utvecklingen av fotografin samt bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige. SFF startades 1895 och är därmed en av Sveriges äldsta branschorganisationer. Här hittar du Svenska Fotografers Förbunds stadgar.

 

Vad vi gör

Vår verksamhet innefattar allt från rådgivning i pris- och marknadsfrågor, företagarfrågor och upphovsrättsfrågor, inspirationsföreläsningar och omvärldsbevakning, till opinionsbildning, utrednings- och remissarbete. Vår främsta målgrupp är våra medlemmar och den fotografiska yrkeskåren i stort, men även bildköpare, beslutsfattare, media och en fotointresserad allmänheten.

SFF är remissinstans för lagförslag som rör fotografer och bildmedia och representerar kåren i olika samarbetsnämnder och stipendiesammanhang.

SFF tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används.

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa. Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom våra representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografen och fotografins plats i dessa sammanhang. SFF driver även frågan om nationellt ansvar för bevarandet av svenskt fotografi.

Utöver förbundsstyrelsen finns en sektionsstyrelse för fotoförfattarsektionen som arbetar med frågor relaterade till fotoboksutgivning. Fotoförfattarsektionen inom SFF ansvarar också för Svenska Fotobokspriset som hålls årligen.

SFF ger ut Fotografisk Tidskrift som vänder sig till en bred fotointresserade målgrupp.

 

Förbundsnyheter

BLI MEDLEM

Det finns många skäl till att bli medlem..

Ett av dem är att vi delar årligen ut stipendier för ett värde av cirka 100 000 kronor. Medlemsansökan