Politisk påverkan och opinionsbildning 

SFF:s främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för alla som är verksamma inom det fotografiska området.  Vi bevakar fotografers upphovsrätt, vi skriver remissvar, bedriver opinionsbildning och samarbetar med andra organisationer i Sverige och Europa. Vi bevakar och agerar även i frågor som rör fotografers kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen.  

Allt vårt påverkansarbete

Alla våra remissvar