Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt i Sverige är en förvaltningsorganisation som har ansvar för att samla in och fördelar ersättningar till de bildskapare vars verk har nyttjats. Bildupphovsrätt representerar SFF – som utlöser avtalslicens för fotografiska yrkeskåren – och fem andra bildskaparorganisationer samt fler än 9 000 direktanslutna upphovspersoner 

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela: 

Individuell reprografiersättning (IR) som inkasseras via Bonus Copyright Access avtal med skolor och arbetsplatser när de kopierar och delar upphovsrättsskyddade bilder från tidiningar, böcker och digitala förlagor.

Följerättsersättning som upphovspersoner (och arvingar) har rätt till när ett verk säljs vidare på andrahandsmarknaden, för att upphovspersonen ska få del av värdeökningen sedan ursprungsförsäljningen.

Individuell visningsersättning (IV) som är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildskapare vars verk köpts av exempelvis en kommun, en region eller en statlig institution och verket visas för allmänheten.

Ersättning för upphovsrättsskyddade verk som TV-bolagen har med i sina produktioner och därmed visas för en allmänhet i rörlig bild.  

Ersättning för bildpublicering i tidningar och tidskrifter  i såväl tryckt form som digitalt.

 

Som medlem bevakar SFF förvaltningen via Bildupphovsrätts stämma samt genom representation i styrelsen. Ordförande Paulina Holmgren är ordinarie ledamot och verksamhetsledare Angelica Gerde suppleant. 

SFF’s övriga samarbeten