Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access är en kollektiv förvaltningsorganisation som på uppdrag från sina medlemsorganisationer inom litteratur-, press-, bild- och not-området licensierar upphovspersoners och utgivares upphovsrättigheter. 

Bonus Copyright Access

Genom Bonus Copyright Access (Bonus) kollektiva licenser kan skolor, företag, myndigheter och organisationer kopiera och dela upphovsrättsskyddat material från bland annat webben, digitala publikationer, dagspress och tidskrifter, läromedel, fackböcker och vetenskapliga publikationer. Och upphovspersonerna, förlagen och utgivarna får den upphovsrättsliga ersättning de har rätt till.  

Bonus  förhandlar kopieringsavtal, inkasserar, förvaltar och fördelar ersättning till rättighetshavarna, informerar och kontrollerar att avtalen följs, samt utreder och ingriper mot upphovsrättsintrång 

SFF är en av 14 medlemmar i Bonus och har uppdragit åt Bonus att administrera de avtal som vi har ingått med stöd av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (3 a kap). Information om avtalen och om möjligheten för rättsinnehavare som inte företräds av oss att meddela förbud mot användning som annars omfattas av sådana avtal finns på http://www.bonuscopyright.se.

Vår verksamhetsledare Angelica Gerde representerar SFF i Bonus styrelse.   

SFF’s övriga samarbeten