Företagarna

SFF är medlem i Företagarna som företräder över 60 000 företagare runt om i landet. Företagarna erbjuder kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagsklimat så att företagare inom alla branscher får gynnsamma förutsättningar att driva sin verksamhet.  

Företagarna

Samarbetet fokuserar på opinionsbildning i gemensamma frågor samt att erbjuda stärkt juridisk rådgivning för våra medlemmar. SFF får tillgång till Företagarnas spetskompetens inom flera olika områden och ett omfattande nätverk av beslutsfattare och politiker.  

SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde är ordinarie ledamot i styrelsen för Företagarnas branschförbund. 

SFF’s övriga samarbeten