International Authors Forum

International Authors Forum (IAF) är en paraplyorganisation som representerar författare över hela världen. IAF tillhandahåller ett forum för diskussion, debatt och policyarbete för författare på global nivå.

International Authors Forum

IAF bildades med syftet att verka som en internationell plattform för författares röst hörs oavsett om de arbetar med text eller foto och annan bild. IAF arbetar med lobbying genom bland andra WIPO och UNESCO för att säkerställa att författare hörsammas på en internationell nivå samt för att författares rättigheter tas till vara i kulturpolitik och policyarbete. IAF arbetar också kunskapshöjande genom till exempel digitala evenemang där experter diskuterar nyckelfrågor för författare, samt stödjer utbildningsinsatser med fokus på upphovsrättsfrågor.

SFF:s ordförande Paulina Holmgren sitter i IAFs Steering Committee där hon representerar bildskapare inom alla områden. 

SFF’s övriga samarbeten