Konsten att delta

Konsten att delta ger möjlighet för fotografer, konstnärer, illustratörer, film- och teaterarbetare, musiker,  journalister och andra kulturarbetare med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. SFF drev projektet för KLYS under 2021-2022 och deltar sedan 2023 i dess styrgrupp.

Konsten att delta

Konsten att delta möjliggör för bland annat yrkesverksamma inom fotografi i hela Sverige att mötas och utbyta erfarenheter. Syftet är att föra samman etablerade fotografer med icke-etablerade kollegor som nyligen kommit till Sverige eller varit här under en period. Konsten att delta har flera olika regionala koordinatorer som matchar dig med en kollega i ditt närområde, sedan avgör ni själv hur och när ni träffas. Vill du möta en kollega? Registrera dig på konstenattdelta.se. 

Har du frågor tveka inte att kontakta Konsten att deltas nationella samordnare Ola Öhlin via ola@konstenattdelta.se.

SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde sitter i styrgruppen för Konsten att delta.

SFF’s övriga samarbeten