KLYS

SFF bevakar fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen och det är inomKLYS (konstnärliga- och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) som SFF:s bedriver det övergripande yrkespolitiska arbete. Här samordnar vi frågor i gemensamt intresse för att få större tyngd och kraft mot de beslutsfattare som vi försöker påverka vad gäller lagstiftning och politiska beslut.

KLYS

KLYS ger stöd till SFF och övriga medlemmar i remissarbete och för löpande diskussioner med politiska företrädare för regering och riksdag i frågor som berör verksamma inom kulturella och kreativa branscher. KLYS arbetar på både en nationell men också på en regional nivå för att hävda kulturskaparnas intressen i arbetet med regionala kulturplaner och andra processer.  

SFF är representerad i arbetsutskottet genom ordförande Paulina Holmgren, i nämnden genom ordförande Paulina Holmgren med verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde och ledamot Anna Nordström som ersättare. SFF arbetar också operativt genom representation i KLYS olika arbetsgrupper. 

SFF’s övriga samarbeten