Ordförande | 9 Mars 2023 | Paulina Holmgren

AI kan omstöpa hela vår bransch

Vi som fotografer måste lära oss AI-verktygen och förstå möjligheterna för vår egen överlevnad och roll i framtiden, skriver SFFs ordförande Paulina Holmgren.

AI kan omstöpa hela vår bransch

Foto: Paulina Holmgren

”Kolla på det här”, säger min vän, tillika vd för ett spelutvecklingsbolag, och håller fram sin Iphone. ”De här karaktärerna till vårt nya spel är skapade med AI.” Jag förstår att en vd ser möjligheterna med den snabba produktionstakt som AI kan ge. Men min fråga är, hur kommer detta påverka en bransch med minskad efterfrågan av anställda kreatörer?

Diskussionen kring AI och dess hot mot den kreativa branschen är het. Byråer skapar redan kommersiella AI-genererade bilder i reklam och att de enkelt kan göra det utan att anlita en fotograf eller illustratör är ett faktum. Det ser kanske lite taffligt ut, kan vi professionellt yrkesverksamma tycka. Men tänk er då att det vi ser i dag bara är toppen på ett isberg, ett isberg som inom kort kommer att visa sin fulla potential och utmanövrera en hel bransch. Och skapa nya.

Många människor är oroliga för att AI kommer att översvämma internet med desinformation och alla möjliga slags övertygande lögner, och jag tror att de gör rätt i att oroa sig. Den sanna bilden har vi ju länge kunna ifrågasätta sedan den digitala tekniken kom in i bilden. Och det kommer att bli allt viktigare att själv alltid ställa sig frågan om sanningshalten i bilden och att idka källkritik. Samtidigt som man kan se hoten är AI, och kommer att vara, revolutionerande och utvecklande för många branscher. Precis som tidigare teknikutveckling kommer såklart följden bli att behoven av människor minskar inom vissa yrkesgrupper.

Redan befintligt upphovsrättsskyddade verk används för att träna upp AI-generatorer. Men detta ersätter inte upphovspersonerna ekonomiskt. Jag har hört rykten från USA att man från utvecklarna av AI vill se att man skapar möjligheter till avtalslicenser för att kunna göra rätt för sig och betala upphovspersoner för användningen i inlärningen. Om detta är sant, så har vi i Sverige ett försprång då vi redan har ett väl fungerande system för detta.

Upphovsrätten är en mänsklig rättighet. Med andra ord kan inte en prompt eller en generator i sig äga rättigheterna till den bild som i slutändan har skapats. Men vem äger rätten? Den som tryckte på knappen och använde AI som vilket verktyg som helst? Riskerar det att bli så att AI-genererade bilder inte har ett skydd? Just nu är det många frågetecken och stora frågor som vi bevakar med största nyfikenhet.

Att tro att utvecklingen ska kunna bromsas är naivt. Vi måste öppna ögonen och se på de chanser det nya kan ge oss. Vi måste som fotografer också lära oss verktygen och förstå möjligheterna för vår egen överlevnad och roll i framtiden. Att sluta vara nyfiken på ny teknik är lika med att ge upp.

Jag och min vän fortsatte under kvällen diskussionen om AI och hur vi alla i den kreativa industrin kommer att påverkas. Positivt och negativt. Och att jag som fotograf kan ha en helt annan roll i en ny bransch inom ett par år är jag ganska övertygad om.

Bli medlem i Svenska Fotografers Förbund

SFF är Nordens största intresseorganisation för de som är yrkesverksamma inom fotografi. Vi vill främja utvecklingen av fotografi och bevaka och befordra fotografins utövares intressen. Ansök här