Ordförande | 28 Sept 2022 | SFF

En resa till Svalbard

Isjörnar, evighetsvalv för bildfiler och fotografering i forskningssyfte. SFFs förbundsordförande Paulina Holmgren har mött nordiska kollegor på Svalbard. 

En resa till Svalbard

Foto: Paulina Holmgren

Som ordförande blev jag inbjuden till Svalbard när Norska Institutionsfotograferna hade sitt 50-års jubileum. Förutom dagar med föreläsningar så hade de arrangerat jubileumsmiddag, båttur längst kusten och vandring upp på Platåberget. På Svalbard måste man ha vapen med sig när man lämnar byn, eftersom det finns en risk att man stöter på isbjörn. 

Jag har träffat massor av trevliga nordiska kollegor och fått lyssna på föreläsningar om fotografering i forskningssyfte på Svalbard och framtidssäker lagring i nedlagda gruvor. En mix av klimat, hållbarhet, bevarandet av vårt kulturarv och ny teknik. 

Det blev också några kära återseenden med de nordiska vännerna i Pyramid Norden. Särskilt intressant var att höra Morten Thorkildsen, Seksjonsleder foto, Nasjonalmuseet for kunst i Oslo, berättade om det unika projektet ”Arctic World Archive” om att säkra lagring av digitala bildfiler och metadata på film i nedlagda gruvor på Svalbard. Både säkert för framtiden och klimatmässigt hållbart. Enligt deras beräkningar ska det vara säkert i upptill 1000 år. Superintressant. 

Pyramid Nordens representanter. Foto: Espen Harward