abcdefefhsi
Ordförande | 15 Sept 2010

Förbättra bilden av oss som tar bilden

Som yrkesfotografer har vi valt bilden som vårt främsta sätt att uttrycka oss. För att formulera det lite pretentiöst (men ändå sant): när vi lyckas väl har vi fångat substans och mening bortom själva fotografiet.

Förbättra bilden av oss som tar bilden

SFF nu går in i ett intensivt arbete med att se över grafiska profil, webbplats, nyhetsbrev och tidskrift förstår du säkert att det inte handlar om något ytligt lull-lull. Vi håller inte på att piffa för piffandets skull.

Nej, vi ska ta ett gemensamt grepp för att få samarbetspartner, myndigheter, beställare – alla som kommer i kontakt med förbundet – att förstå vad vi medlemmar i SFF står för. Vårt ansikte utåt måste
spegla bredden och kompetensen hos medlemmarna – form och innehåll måste tala samma språk. Det går inte att hålla en trovärdig image som företag eller förbund när man blandar typsnitt och tilltal hej vilt.

Det här arbetet prioriterar vi under de första månaderna 2010, eftersom målet är att vara klara till årsstämman 17 april.

Under tidenfortsätter vår pris- och juridikrådgivning förstås som vanligt.

Det viktiga arbetet att påverka kulturpolitiken fortsätter vi att sköta främst via våra samarbetsorgan, likaså när det gäller samarbeten med internationella förbund.

Vi har börjat att ta in nya kursplaner och även en del nya kursledare, vid sidan av våra redan goda kurser och ledare du är van att se. Det handlar alltså om ett både breddat och spetsat kursutbud med alltifrån avancerad bildbehandling till förhandlingsteknik eller bokföring.

Kanske har du redan märkt att vi har öppnat för fler samarbeten med närliggande förbund? Den 20 november anordnade vi ett seminarium om CGI (Computer Generated Imagery) tillsammans med Svenska tecknare. CGI är en snabbt växande marknad, där bildkreatörer tillsammans bygger virtuella världar för spel, annonser och kataloger. Den innebär möjligheter (och utmaningar) för såväl fotografer och filmare som illustratörer och grafiska formgivare.

Många av tecknarna och fotograferna som var på plats häpnade när fotograf Mats Ekdahl och Martin Enthed från IKEA Communications visade hur stor del av bilderna i Ikea-katalogen som var 3D-genererade. Under 2010 räknar man med att nära 80 procent av alla bilder i Ikea:s kataloger kommer att vara 3D-genererade. Utmanande, javisst, men en sådan utveckling innebär också stora möjligheter för yrkesfolk med fotografiskt seende. Det där ska vi återkomma till under våren.

TILLBAKA TILL BILDEN AV SFF. Den största och mest påtagliga förändringen kommer nog att vara webbplatsen. Vi släcker ned vår nuvarande, statiska webb, som byggdes i början av millenniet, för att istället skapa en ny sajt med mer flexibel struktur som vi kan anpassa till de skiftande behoven i en föränderlig värld.

Webben ska samspela med papperstidningen du håller i handen; den redaktionella delen visuellt särskiljas från resten av webben, det vill säga SFF:s övriga information, opinionsbildande material och ren medlemsinformation. Det ska bli tydligare vad som är vad, och enklare att hitta rätt oavsett vad man söker eller vem man är. Vi vänder oss ju inte bara till medlemmar utan också till blivande medlemmar, branschfolk, bildköpare, politiker och andra organisationer. Sedan ska vi ha fler sidor på engelska än vi har idag, eftersom det internationella perspektivet blir allt viktigare.

Våra nuvarande mejlinglistor förs över till ett medlemsforum som blir sökbart – den som söker svar på en fråga kan gå in och söka i medlemmarnas gemensamma kunskapsbank, eller ställa frågan på nytt. På forumet ska man också kunna skapa nya trådar inom nya ämnen.

Upphandlingen av vilka mediepartner som ska hjälpa SFF med det här
arbetet sker i ett så kallat »pitch«-förfarande, det vill säga
offerter där olika nätverk konkurrerar om delar eller hela
uppdraget. »Pitcharna« lämnas efter trettonhelgen den 15 januari.
Sedan utser styrelsen vinnare på ett styrelsemöte i slutet av januari
och den första februari bör arbetet dra igång. Sedan hoppas vi att kunna visa upp allt nytt till årsstämman.

Det känns som att år 2010 kommer att bli ett bra år.

PELLE KRONESTEDT

PS - Vill du tipsa, tycka till eller jobba med bilden av SFF på olika sätt?
Hör av dig! - DS