abcdefefhsi
Ordförande | 15 Sept 2010

Fotografisk tidskrift i ny skepnad

I samband med höstnumret av Fotografisk tidskrift kommer SFF:s nya utseende att lanseras, med ny webb och ny grafisk profil.

Fotografisk tidskrift i ny skepnad

 Flera medlemmar mötte den nya formen, inklusive vår nya logga, under årsstämman på Berns salonger. "Modernt", "spännande", "utmanande" var några av omdömena från stämmodeltagarna om den nya visuella identiteten.

Det är dags att utveckla och fördjupa även Fotografisk tidskrift. Papperstidningen är nu extra förstärkt årligen med 100 kronor per fullt betalande medlem i frilansarvode, enligt förra årets stämmobeslut. Och det märks. Men det känns som mycket länge sedan som tidningar gavs ut enbart på papper. Därför måste vi också tänka på samspelet mellan det tryckta och det som finns på nätet. Exempel: en nyhet kan vara en kort notis på sfoto.se, och som sedan får en fördjupning i papperstidningen. Eller vice versa. Eller en debatt på forumsidorna. Eller rörlig bild. Rocket science? Nej, flerkanalspublicerandet är här för att stanna och därför behöver SFF en multikompetent redaktör.

Den 12 maj 2010 beslöt SFF:s styrelse enhälligt att befattningen som redaktör ska konkurrensutsättas inför de förändringar som tidskriften står inför. Med jämna mellanrum måste man våga testa hur intresset ser ut utanför dörren, och ta reda på vilken kompetens som finns tillgänglig där ute. Varför tar jag upp något så självklart? Därför att beslutet om att söka flera kandidater till redaktörstjänsten har väckt starka känslor hos några medlemmar. Både positiva och negativa. Egentligen är det inget dramatiskt det här. Eller personligt. Eller ens känslosamt. Det handlar enbart om att SFF ska jobba för medlemmarnas bästa, och förvalta de resurser som våra medlemsavgifter innebär. Vi måste hela tiden kontrollera att vi får valuta för pengarna. Det är ett helt normalt förfarande att leta efter den bästa för ett uppdrag, vilket vi också gör på många områden. Och nu även när det gäller redaktörskapet för medlemstidningen, Fotografisk tidskrift.

Vad innebär det nya uppdraget för redaktören för Fotografisk tidskrift? Styrelsen har skrivit nya riktlinjer som vi tror är till medlemmarnas och andra läsares bästa i det långa loppet:

RIKTLINJER FÖR FOTOGRAFISK TIDSKRIFT: Fotografisk tidskrift ska vara ett organ för Svenska Fotografers Förbund och i första hand vända sig till dess medlemmar. Tidskriften utkommer som tryckt tidning för närvarande med sex nummer per år och med kontinuerlig nyhetsbevakning på webben.

Fotografisk tidskrift på papper ska: inspirera till utveckling såväl tekniskt som kreativt, inom yrkesområdet ge tekniska, rättsliga och företagsekonomiska kunskaper, informera om förändringar i yrkets tekniska och marknadsmässiga förutsättningar, informera om förbundets verksamhet och opinionsbildande arbete, uppmuntra till debatt om fotografin och om fotografens marknad, diskutera bildköpares, medias och allmänhetens syn på fotografin, belysa tendenser på fotografens olika verksamhetsområden, belysa tendenser inom utbildningar för fotografer, recensera fotoutställningar och utgivningen av fotoböcker och fotorelaterad litteratur samt analysera och förklara den juridiska och kulturpolitiska utvecklingen på bildområdet.

Fotografisk tidskrift på webben ska: bevaka nyheter som rör fotografin, bevaka tekniska nyheter som rör fotografin presentera bild och rörlig bild digitalt, uppmuntra till debatt om fotografin och om fotografens marknad, bevaka bildköpares, medias och allmänhetens syn på fotografin, bevaka fotoutställningar och utgivning av fotoböcker samt bevaka den juridiska och kulturpolitiska utvecklingen på bildområdet.

Fotografisk tidskrift, F, kommer framöver att samla förbundets redaktionella material på webben och i tidskriften. Den nya webbplatsens utveckling innebär en möjlighet att frigöra tidningen från vissa av de informationskrav som tidigare varit en belastning. Papperstidningens fördel jämfört med webben är den tryckta bilden, varför tyngdpunkten ska ligga där. Den nya sajten kommer att erbjuda en plats för medlemmarna att vara, ett forum för diskussion och information, för lärande, inspiration och nyhetsbevakning. Tillsammans ska webb och papper manifestera SFF som en kreativ och spännande organisation som man med stolthet tillhör som fotograf.

PELLE KRONESTEDT