abcdefefhsi
Ordförande | 24 Nov 2016

SFF påverkar avtalsvillkor

Kulturrådet ändrar i sina avtalsvillkor i upphandlingsavtal efter påtryckningar från Svenska Fotografers Förbund. 

Efter att Kulturrådet skrivit in helt orimliga villkor i sina upphandlingsavtal reagerade SFF starkt.  Vi fick omedelbart gehör och enhetschefen Lotta Brilioth Björnstad kom till förbundets kansli och träffade mig och vår förbundsjurist Thomas Riesler.

Efter flera turer och diskussioner ändrades de allmänna villkoren efter Thomas Rieslers förslag.  Det här gläder mig enormt. Kulturrådet har varit ett föredöme när det gäller att lyssna på kulturarbetarnas behov. Jag hoppas att det här sättet att arbeta sprider sig till andra upphandlande myndigheter. Vi kommer att fortsätta att arbeta för rimliga villkor i upphandlingsförfaranden inom LOU (Lagen om offentlig upphandling)

Anki Almqvist, förbundsordförande SFF