abcdefefhsi
Ordförande | 15 Sept 2010

Tre glada nyheter för 2010

Är jag som har F-skattesedel en tredje klassens medborgare? Hur krångligt blir det att få ett banklån? Hur mår min SGI? Ett av alliansens vallöften är att förbättra tryggheten för företagare, bland annat genom reformer inom sjukförsäkring- och föräldraförsäkring sker.

Tre glada nyheter för 2010

Bra. Trygghetssystemen för oss frilansfotografer behöver bli bättre. För fotografer handlar det oftast inte att du lämnar en anställning för att starta eget – egenföretagare har de flesta av oss varit länge. Som egenföretagare bidrar vi till trygghetssystemen (med till exempel egenavgifter), men har ofta problem att själva få tillgång till dem (med till exempel sjukförsäkring- och föräldraförsäkring). Hur många av oss har inte arbetat trots att vi varit sjuka, eller tagit med oss snoriga barn på ett jobb?

De sociala trygghetssystemen ska nu alltså ändras och från den 1 juli 2010 föreslår regeringen några reformer, till exempel längre karenstid i sjukförsäkringen, tillfällig föräldrapenning för egenföretagare på samma villkor som anställda eller havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön.

Vi vet att fotografer är entreprenöriella frilansare, inte anställda hos en arbetsgivare. Att vara tillsvidareanställd som fotograf tillhör ovanligheterna. Och detta är inte något nytt på 00-talet – branschen ser helt enkelt inte ut så. Av alla medlemmar i Svenska Fotografers Förbund har drygt 10 procent anställning.

En överväldigande majoritet av landets fotografer är alltså egna företagare. De syns inte i arbetsförmedlingens statistik, och hos lokala arbetsgivare är efterfrågan på fotografer liten. Sysselsättningsstatistiken ger därför en missvisande bild med att det enbart ser tufft ut för fotografer framöver. Det är inte som anställd som de framtida jobben finns.

Det tar SFF också fasta på när det gäller vidareutbildningar för medlemmarna.

NU KOMMER VÅRENS KURSER
Nu är SFF:s kurspaket klart inför våren. Vi fortsätter att förändra kursutbudet, exempelvis mot företagande, som bokföring och deklaration, förhandling och avtal (Felicia Elling-Falk och Catharina Ekdahl), marknadsföring (Ann Westfelt) och hur du finansierar ett projekt (med de nya lärarna Fredrik Quistbergh och Kenneth Holtz).

Ungefär ett tjog kurser ges under våren, från digital bildbearbetning till hur du vinner en offentlig upphandling (med den nya läraren Thomas Holmström). Vi är nöjda med mixen i utbudet, och väldigt glada att kunna erbjuda ny kompetens utifrån.

En av Sveriges mest meriterade kreatörer, artdirectorn och läraren Anna Romson, håller i en av de helt nya kurserna: "Hitta beställarens visuella identitet".

Kursens syfte är att hjälpa fotografer att skapa bilder till bildbanker för kommersiella företag, myndigheter eller organisationer. Behovet av en fotografisk profil för företag blir allt större, ju mer medvetna företagen blir om att den fotografiska bilden är en lika stor del i kommunikationen som typsnitt, logotyp, ordval etcetera. Allt ska tala samma språk. Kursen tar konkret upp hur du hittar ett företags fotografiska profil utifrån värdeord samt varför och hur du argumenterar för ditt bildval. Vad gör bilden bra eller dålig utifrån beställarens behov?

Också "gamla" lärare kör nya kurser, som Pelle Wichmann med till exempel en ny ljudkurs (med Patrik Strömdal) eller i filmning med systemkamera.

Ljuskursen med Johan Westin blir säkert överfull under våren.

Bland de duktiga lärarna inom bildbehandling återfinns de kända namnen (Lasse, Bosse, Jonas och Hasse, Stefan), men även nya Eva-Teréz Gölin, som också är en mycket kompetent lärare och praktiker.

Pelle Wichman och Stefan Ohlsson har arbetat med filmande för vårens A-kurs, som delvis går på distans.

Varmt välkomna alla nya lärare och tidigare lärare. Vi behöver er för att kunna inspireras till ett livslångt lärande, och för att förädla vår professionella identitet.

SFF FÅR NY KOSTYM
Den 26 januari tog SFF ett enhälligt beslut att artdirectorn och projektledaren Anders Birgersson och webbyrån SthlmConnection vann upphandlingen av våra medieprodukter. Grafiskt profilprogram, webbplats, tidskrift och nyhetsbrev ska andas samma luft och tala samma språk.

Sammanlagt fick vi in sju förslag, som mediegruppen - Jonas Bergren, Paulina Holmström, Gabriella Westberg och jag - tillsammans med referensgrupper diskuterat.

Efter kompletteringar, intervjuer och mycket stötande och blötande i grupperna valde styrelsen till sist Anders Birgersson och SthlmConnections förslag: en genomtänkt form med energi, vitalitet och spänning samt engagemang för jobbet.

Anders Birgersson och SthlmConnection har förståelse och erfarenheter av fotovärlden – liksom att arbeta med stora medlemsorganisationer.

Och snart är det upp till bevis, med det mödosamma och roliga arbetet att gemensamt utveckla vår stora mediasatsning, där webbplatsen är navet för forum och kontaktytor för kreativitet, teknik och andra relaterade kunskaper mellan oss fotografer.

Hör av dig om du har förslag och funderingar på hur webbplatsen bäst kan hjälpa just dig.

PELLE KRONESTEDT