Ordförande | 9 Dec 2022 | Paulina Holmgren

Vi är ett förbund under utveckling

Att stå stilla i en värld som ständigt utvecklas kommer att göra att gapet en vacker dag är för stort mellan oss och omvärlden. Jag ser alltså att SFF befinner sig mitt i en noga övervägd och framtidssäker utveckling, skriver SFFs förbundsordförande Paulina Holmgren.

Albert Einstein lär en gång ha sagt att galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig nya resultat. Jag håller fast vid det, vi som förbund kan inte fortsätta att göra det vi alltid har gjort, vi måste blicka framåt och hitta nya vägar.   

Styrelsens främsta uppgift är att jobba med visioner och strategier. Vi ser förstås alla de behov som ni medlemmar har i dag, men vi måste även hålla koll på vilka behov ni kan ha i framtiden. Pandemin blev en verklig ögonöppnare för oss. Hela det politiska systemet upptäckte vår yrkesgrupp: frilansande egenföretagare. Era medlemsfrågor handlade plötsligt om företagande, konkurser, rätt till A-kassa och SGI. Vi upptäckte att nya resurser och djupare kunskap krävdes. Som förtroendevald har jag jobbat mycket med politiskt påverkansarbete. Jag har varit er röst gentemot departement och politiker när det kommer till kunskap om hur ni medlemmar drabbas som yrkesgrupp. Det är där vi kan påverka och få till förändringar. 

Avtalslicenserna ger förbundet våra största intäkter. Dessa har varierat genom åren och de är väldigt svåra att budgetera med. Förenklat kan man säga att dessa licenser baseras på inkassering av medel för kopiering inom skolväsendet och på arbetsplatser. Den allra största delen av dessa medel går direkt ut till upphovspersoner via IR (Individuell Reprografiersättning), men en del, de så kallade SKU-avdragen, går till upphovspersoners yrkesorganisationer. För dessa medel ska vi skapa verksamhet som gagnar alla verksamma inom fotografins område.  

Blickar vi framåt, så kan man gissa att tekniken utvecklas och med den kommer man finna ännu fler upphovspersoner att dela ut intäkterna till. Det är en fantastisk utveckling, det är ju precis vad dessa medel är till för, men denna utveckling gör också att mindre pengar troligen kommer att landa hos yrkesorganisationerna. Detta gör att vi redan nu måste vara beredda att se över organisationen och även hitta andra intäktskällor för framtiden. 

Vi måste fortsätta se över kostnader, men samtidigt bygga upp en flexibel organisation som snabbare kan anpassa sig efter varierande intäkter och nya behov hos er medlemmar. Vissa beslut vi tar nu är obekväma, men som styrelse måste vi ta vårt ansvar. Förändringar är tunga att genomföra, men också helt nödvändiga för att utveckla organisationen.  

Ett annat känt uttryck är att man antingen är under utveckling eller avveckling, däremellan finns ingenting. Att stå stilla i en värld som ständigt utvecklas kommer att göra att gapet en vacker dag är för stort mellan oss och omvärlden. Då slutar vi helt att vara relevanta som organisation. Jag ser alltså att SFF befinner sig mitt i en noga övervägd och framtidssäker utveckling. För det tuffa jobb vi gör i dag, kommer att ge resultat för er medlemmar i framtiden.  

Paulina Holmgren, förbundsordförande SFF
paulina.holmgren@sfoto.se

Foto: Margareta Bloom Sandebäck. Kollage: SFF

Bli medlem i Svenska Fotografers Förbund

Svenska Fotografers Förbund är Nordens största intresseorganisation för de som är yrkesverksamma inom fotografi. Vi vill främja utvecklingen av fotografi och bevaka och befordra fotografins utövares intressen. Ansök här