abcdefefhsi
Ordförande | 23 Dec 2010

Vi behöver ännu fler visioner

Ringa in den åttonde och nionde april 2011 i almanackan. Då äger SFF:s årsmöte rum.

Nyhet för nästa år är att vi tillsammans med de andra bildorganisationerna Svenska Tecknare, KRO/KIF och BUS, som också håller sina egna årsmöten de datumen, gör ett gemensamt evenemang. Vi jobbar med planeringen för fullt och återkommer med mer information löpande.

På SFF:s årsmöte kommer vi i vanlig ordning punkt för punkt gå igenom arbetet vi utfört sedan förra årsmötet, du får möjlighet att kommentera, ifrågasätta eller föreslå nya inriktningar för förbundet. SFF behöver ännu fler visioner, strategier och tydliga mål inför framtiden. Vi behöver spänna bågen för några år framöver och styrelsen kommer att föreslå en möjlig väg. Vägen vi tror på tar avstamp i de svar vi fick i enkäten som vi under hösten skickade ut till alla medlemmar. Exempelvis behöver vi arbeta mycket hårdare politiskt för att stärka fotografernas ekonomiska och juridiska villkor.

Jag visste att SFF var på väg in i en viktig förändring när jag började 2009. En ny styrelse var på plats, samtidigt som några viktiga nyckelpersoner på kansliet gick i pension. Mycket kunskap och många kontakter försvann, samtidigt som nya idéer och erfarenheter kom in. Styrelsen arbetar så gott vi kan för alla förbundets medlemmar. Dessutom är SFF arbetsgivare, med ansvar och skyldigheter mot kanslipersonalen. De anställda på kansliet är jätteviktiga för sff. Deras kompetens och förmåga till samarbete är direkt avgörande för att kansliet ska verka för förbundets och medlemmarnas bästa. För sittande styrelse är det en självklarhet att kansliet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats, som är utvecklande och rolig att arbeta på. Personalfrågor är inte något som alla medlemmar ska behöva engagera sig i, däremot är det viktigt att alla har tillgång till ett fungerande kansli och att SFF ska kunna ge dig en hög servicenivå.

För att fortsätta att förbättra servicen ska vi rekrytera en verksamhetschef – något som både kansliet och styrelsen önskar. En verksamhetschef med kommunikatörsprofil, eftersom chefskapet inte är på heltid.*

Flera personer har på forumet uttryckt åsikten att de har fått för lite information kring personalsituationen på kansliet. Vissa saker som rör enskilda medarbetare och kontrakt får en arbetsgivare inte yppa, men i övrigt har vi i styrelsen försökt att vara så öppna som det bara är möjligt.

Tusen tack till alla medlemmar som tagit tillfället i akt och träffat oss på medlemsmöten, Ontrackimaging och Fotomässan. Fler tillfällen kommer framöver. Jag hoppas att du också kommer till årsmötet och träffar styrelsen och andra SFF-medlemmar till årsmötet. Och som sagt: gör din röst hörd i april. Varmt välkommen.

Till sist vill jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

* Sedan krönikan skrevs har vi anställt Catharina Ekdahl som ny verksamhetsledare. Läs mer här.