Ordförande | 17 Juni 2014

Vi ska ställa krav på schyssta avtal

Inför valet blåser det nya vindar. När jag läser i många valmanifest och debattartiklar hör jag att vindarna viskar »vi måste samarbeta«. Demokrati innebär inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Alla måste också lyssna och hjälpa varandra med att se till att allas röster blir hörda, vilket jag brukar kalla solidaritet. 

Jag har fått förtroendet att vara förbundets nya ordförande och samman-kallande av styrelsen. Nu gäller det att lyssna, tänka och diskutera med så många som möjligt. Mitt arbete kommer fortsättningsvis vara att bevaka fulavtal, diskutera och korrigera vår prisbild. Jag kommer att leta efter gemensamma plattformar, då vi måste ena oss. I vår bransch med skribenter, illustratörer och formgivare, ökar missnöjet i alla led. Vi måste få ett stopp på prisdumpning, utan att samtidigt gå under ekonomiskt.

Nya styrelsen har kavlat upp ärmarna och vi har haft vårt första styrelse-möte. Vi hade livliga och konstruktiva diskussioner om hur vi ska hjälpas åt med priser, avtal och förhållningssätt till uppdragsgivarna. Det är inte bara myndigheterna som ska fostras, utan även de som köper våra jobb, men givetvis måste det ske parallellt med krav på politikerna. Entusiasmen flödade och det kom upp frågor som: vad ska vi ha ett förbund till, vad gäller i juri-diska frågor och hur ska vi möta vår nya yrkesplattform. Viktiga frågor som vi kommer fortsätta att ställa. Vi förstår vårt ansvar, som styrelse. Vi förstår att vårt förbund är till för att medlemmarna ska få råd och stöd i sitt yrke. Som sff-medlem ska man inspireras att våga ställa krav på schyssta avtal och rimligt betalda arbetsuppdrag. 

Vårt yrke har, liksom många andra, förändrats under de senaste åren. Vi måste både förhålla oss till och anpassa oss till nya publiceringsplatser, tillgänglighet och den ökade populariteten för fotografi. Det finns nya möjlig-heter bara vi kommer ihåg att vi ska ha rimligt betalt och korrekta avtalsvillkor för vårt arbete. Våra uppdragsgivare är inte våra fiender men vi måste informera dem om vad en yrkesfotograf gör, förutom att »trycka på knappen«.

På fotografutbildningarna har vi möjlighet att förändra synen på samarbete inom vår yrkeskår och informera om våra juridiska rättigheter och skyldig-heter. Då får vi nya duktiga bildskapare med modet att våga ställa krav och som förstår vidden av att organisera sig.

Att tänka utanför vår fotografbox och inse hur många vi är inom kultur-sektorn, gör mig hoppfull och ger mig insikt. Det finns ett enormt nätverk, där vi alla kan driva frågor tillsammans, som berör våra respektive yrken. Vi ska komma ihåg att hjälpa till med att stötta andra kulturverkare i deras frågor, även om det inte är en sakfråga för just oss. En vindpust som viskar solidaritet.