Påverkansarbete | 22 Dec 2022 | SFF

DSM träder i kraft efter årsskiftet

I går beslutade Riksdagen om ett unikt förslag till ny svensk upphovsrättslagstiftning. -Uppdragsgivare måste nu se över sina avtal och ersättningar till fotografer, säger Angelica Månsson-Gerde, SFFs verksamhetsledare. -Ett stort framsteg för upphovspersoner, säger SFF:s ordförande Paulina Holmgren. 

DSM träder i kraft efter årsskiftet Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Den nya lagen innebär ett genomförande av EU:s så kallade DSM-direktiv och kommer att ge fotografer och andra upphovspersoner bättre förutsättningar att få skäliga ersättningar. Den ger dessutom fotografer en starkare förhandlingsposition gentemot motparter såsom byråer och utgivare, samt en mer långtgående rätt till information om vilka intäkter deras verk genererar.  

Förändringarna i lagen kommer att börja gälla från den 1 januari 2023 och innehåller en rad reformer som SFF drivit ihop med andra branschorganisationer i över 20 år – ett arbete som intensifierats sedan EU-direktivet kom. 
 
Vi har drivit detta som en av de allra största och viktigaste frågorna sedan 2019. Det finns fortfarande en del svagheter som vi måste påverka, men detta är ändå ett stort framsteg för oss upphovspersoner, säger ordförande Paulina Holmgren. 
 
På ett antal punkter har regeringen inte nått ända fram och ytterligare arbete kommer behöva göras. Den största svagheten är att de stärkta rättigheterna endast gäller första avtalsparten och inte fångar upp aktörer som förvärvar upphovspersonens rättigheter i senare led. Detta innebär att en stor del av den digitala kultur- och mediemarknaden faller utanför de nya lagreglerna. 

Nu går SFF in i nästa fas och det är att nå ut med information om vad förändringarna i lagstiftningen innebär, till likväl fotografer som uppdragsgivare.  
 
Jag ser att många av uppdragsgivare måste se över sina avtal och ersättningar till fotografer. Samt att vi behöver säkerställa att våra medlemmar får kunskap om sina stärkta rättigheter. Det är olyckligt att de stärkta resurser som föreslogs av Återstartsutredningen till detta arbete i helt försvunnit, då det skulle gett oss ännu mer muskler i arbetet. Men vi har, oavsett, flera planerade insatser nästa år, säger verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde. 

Läs även advokat Thorbjörn Öströms krönika om vad lagen kan innebära för fotografer. Läs mer